KHIPU Zero Vulnerability Infrastructure_JISC_V1.001